سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهمانه اسدی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
محمدامین آسودار – دانشیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
عباس عبدشاهی – استادیار دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان
افشین مرزبان – مربی دانشگاه کشاورزی رامین خوزستان

چکیده:

حبوبات پس از غلات مهمترین منبع غذایی بشر و لوبیا از مهمترین حبوبات جهان محسوب میشود با توجه به اینکه استان مرکزی درتولید این محصول مهم مقام دوم کشور را داراست بدیهی است هرگونه تلاش درجهت افزایش تولید این محصول درواحد سطح و یا کاهش هزینه های تولید آن درافزایش درآمد کشاورزان اثرخواهد داشت استفاده بهینه از ماشین های کشاورزی به عنوان یکی از هزینه برترین نهاده ها میتواند ما را دربکارگیری هرچه بهتر این عامل و تخصیص بهینه آن راهنمایی کند لذا این پژوهش با هدف اندازه گیری بهره وری ماشین های کشاورزی و شناخت عوامل موثربرآن درسال ۱۳۸۹ با استفاده ازنمونه گیری خوشه ای درپنج شهرستان استان مرکزی با تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با ۸۹ کشاورزی و کاربران مربوطه انجام شد بهره وری هریک از کشاورزان با استفاده از تابع تولید کاب داگلاس توسطنرم افزار Eviews براورد گردید و میزان تاثیر عوامل موثر بربهره وری با انجام رگرسیون مشخص شد.