سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

حمید محمدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

چکیده:

یکی از مهمترین عوامل در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها عامل سرمایه و بهره وری استفاده از آن است در مطالعه حاضر بهبرآورد موجودی سرمایه با استفاده از داده های اسنادی بانکهای اطلاعاتی مرتبط و تحقیقات پیمایشی تکمیلی از روش استهلاک نزولی مضاعف در شهرستانهای استان فارس اقدام شد این استان قابلیت ها و موفقیت های قابل توجهی درت ولیدات کشاورزی داشته و توسعه مکانیزاسیون در آن از اهمیت خاصی برخوردار است نظر به اهمیت زیربخش زراعت در ارزش افزوده بخش کشاورزی استان و موجودی سرمایه ادوات و ماشین الات به عنوان رکن اصلی تشکیل دهنده سرمایه آن براورد بهره وری سرمایه آنها پس از محاسبه ارزش تولیدات این زیربخش صورت پذیرفد نتایج مطالعه نشان داد که استان فارس از بهره وری پایینی از نظر موجودی سرمایه برخوردار است ارتقا بهره وری از طریق افزایش ارزشتولیدات با شرایط نامطمئن طولانی، پرهزینه و غیرقابل کنترل مواجه است و بهترین راه افزایش آن از طریق کاهش موجودی سرمایه است.