سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابوذر روستا – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت و عضو با
سلیمان کشاورزی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

خشکسالی و بحران آب از جمله مسائل و مشکلات زیست محیطی در منطقه خاورمیانه به حساب می آید . بسیاری ازصاحب نظران و کارشناسان استفاده از منابع آب در ایران را بدون در نظر گرفتن محدودیت هایی که در آینده ایجادخواهد کرد مشکل جدی تلقی می کنند. در این مطالعه سعی شده با بررسی بهره وری آب کشاورزی در محدوده موردمطالعه که در آینده ممکن است بعلت بارندگی کم و استف اده نامتعارف از آبهای زیر زمینی سطح دشت دچارخشکسالی گردد در جهت ساماندهی الگوی زراعی که موچب تجدید مصرف آب می شود راهکارهایی ارائه گردد . این محاسبه بهره وری آب کشاورزی از شاخص های CPD,BPD,NBPD استفاده شد. جهت تعیین این شاخص ها نیاز به محاسبه هزینه و درآمد محصولات اصلی کشت شده بود که از طریق مصاحبه با کارشناسان و کشاورزان و با استفاده از اطلاعات سازمان جهاد کشاورزی بدست آمد. نتایج نشان داد کشت هایی با مصرف بالا آب و بازده اقتصادی پائین مانند حبوبات نظیر عدس و لوبیا قرمز از الگوی کشت شیراز حذف و به جای آنها کشت هایی نظیر صیفی جات همانند گوجه فرنگی و ذرت و پیاز و هندوانه کشت و یا تناوب یکساله ای از کشت های بومی همانند گندم و جو و که هم باعث کاهش مصرف و استحصال آب و هم متضمن منافع اقتصادی بالا برای کشاورزان و بهره برداران کشاورزی باشد،جایگزین شود.. جهت بهبود وضعیت آب محدوده شیراز تغذیه آبخوان با استفاده از سیلاب های فصلی، سیستم آبیاری کم مصرف ( قطره ای و بارانی )، اصلاح الگوی کشت و رواج دادن کشت های گلخانه ای پیشنهاد می گردد.