سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا رایگان شیرزادی نژاد – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
حسین ماری اریاد – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

چکیده:

این مطالعه بمنظور تعیین بهداشت مسکن در یاسوج در سال ۱۳۸۲ انجام شد بدین منظور بیش از ۶۰۰ خانوار به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب و با استفاده از پرسشنامه به صورت مصاحبه و مشاهده اطلاعات مربوط به وضعیت بهداشت مسکن جمع آوری گردید . نتایج نشان دادند که از نظر تراکم ۸۱/۵% از خانه ها دارای تراکم بیش از یک نفر به اتاق می باشند و میانگین تراکم افراد در هر اتاق برابر ۱/۶۳ بوده است . ۶۹/۲% از واحدهای مسکونی ملکی و بقیه استیجاری و دولتی بودند. همچنین در ۱۷/۱% از منازل بیش از یک خانوار زندگی می کردند . اتاق های ۱۱% از منازل فاقد پنجره مناسب ۶۷/۹% فاقد رنگ آمیزی مناسب و ۱۰/۷% فاقد نور مناسب بوده اند. در ۲۲/۵% منازل دفع فاضلاب آشپزخانه و در ۱۹/۷% دفع فاضلاب حمام مناسب نبوده و اغلب به جداول کوچه و خیابان تخلیه می شده است. در ۱۴/۹% منازل حیوانات اهلی نگهداری میشده است. با در نظر گرفتن استاندارد سازمان بهداشت جهانی و کمسته مسکن انجمن بهداشت عمومی آمریکا ۲۰/۵% از مسکن های شهری از نظر بهداشتی قابل قبول نبوده وزیر استاندارد قرار داشتند . لذا لازم در زمینه آگاه سازی جامعه نسبت به عوارض وزیانهای ناشی از زندگی در منازل غیر بهداشتی اقدام و مسئولین توسعه شهری با تدوین آیین نامه های از ساخت و ساز این قبیل خانه ها جلوگیری به عمل آوردند.