سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران،گروه مهندسی نفت، گچساران –ایران
سیدعطاءالله سید – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران،گروه مهندسی نفت،گچس
رجبعلی رحمتی – مدیریت توسعه و برنامه ریزی نفت

چکیده:

افزایش تولید نفت با صرف کمترین هزینه از وظایف اساسی یک مهندس بهره بردار است ،لذا آشنایی با سیستمهای بهره برداری و اصول فرآورش نفت و گاز و اجزای تشکیل دهنده آن برای هر مهندس بهره بردار از ملزمات می باشد.برای تولید نفت یا گاز از یک مخزن،چاهی در آن حفاری میشود که در واقع،چاه مسیری است برای تولید سیال از مخزن به سطح زمین و کنترل دبی تولیدی.سیال از طریق لوله تولیدی به جداکننده ها هدایت میشود که در آن آب و گاز از نفت جدا میگردند،مهندسی بهره برداری قسمتی از مهندسی نفت است که تولید از چاه را با استفاده از یک راه حل اقتصادی به مقدار بیشینه خود می رساند.تکنیکها و روشهایی که یک مهندس بهره بردار در جهت نیل به این هدف به کار می بندد به طور مستقیم با دیگر بخش های مهندسی نفت مثل مهندسی مخزن و حفاری مرتبط است،از این جهت مشکلاتی که در آینده و در حین تولید از یک چاه برای آن پیش می آید به مهندسی مخزن و حفاری مرتبط است،که یکی از مشکلات تولید کم چاه و در نهایت بکارگیری روشهای ازدیاد برداشت نفت از مخازن است.