سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سحر تقی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه پیام نور اصفهان
مهدی یوسفی – دانشیار،گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور اصفهان
سعید حبیب الهی – استادیار،گروه شیمی،دانشگاه پیام نور اصفهان
مریم حائری نسب – استادیار،گروه زیست شناسی،دانشگاه پیام نور اصفهان

چکیده:

مقدمه :جنس مرزه با نام علمی Satureja متعلق به خانواده Lamiaceae بوده، گیاهی چند ساله از نعناعیان و از گیاهاندارویی بومی انحصاری ایران است که ارزش دارویی زیادی دارد و ترکیبات معطر آن در صنایع دارویی، غدایی و عطرسازی کاربردفراوان دارد. این جنس در ایران ۱۲ گونه گیاه معطر و چند ساله دارد که از میان آنها ۸ گونده انحصاری ایران هستند. خاصیتضدباکتریایی برخی گونه های این جنس گزارش شده است.روش بررسی : به منظور تعیین بهترین حلال برای استخراج فلاونوئیدها، حلال های مختلف قطبی و غیر قطبی از هگزان تا آب اسیدیمورد آزمایش قرارگرفتند.به علاوه روش های ماسراسیون، سونیکاسیون، پرکولاسیون، استخراج گرم و استخراج مداوم (سوکسله)،پودر گیاهبا اندازه ذره ای متفاوت و نسبت های مختلف گیاه به حلال بررسی شدند.نتایج: نتایج نشان دادند که بهترین روش برای استخراج ترکیبات فانوئیدی استفاده از حلال متانول آب (۸۰:۲۰)، روش سونیکاسیون (۲ ساعت)، اندازه ذره ای ۳۰۰ میکرومتر و نسبت گیاه به حلال (۱:۲۰۰) می باشد.