سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

خلیل شفیعی – شرکت توزیع برق استان اصفهان

چکیده:

امروزه قابلیت و قدرت انعطاف عملیاتی یک شرکت تا حد زیادی به توانایی هایی بالقوه و بالفعل آن شرکت در دسترسی و رابطه با منابع مالی بهینه بستگی دارد. به عبارت دیگر شرکت آنگاه می تواند از فرصت های سرمایه گذاری به نحو مطلوب استفاده کند که به موقع بتواند از منابع مالی متناسب بهره مند شود و با کسری نقدینگی روبرو نشود.نظر به اینکه منابع مالی و روشهای گوناگون تامین مالی دارای هزینه و ریسک متفاوتی است، لذا بکارگیری و استفاده بهینه از منابع مالی و سرمایه بسیار حائز اهمیت است، تا از طریق بهترین بافت مالی با حداقل هزینه ارزش فعلی شرکت حداکثر گردد.