سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم منتظر – کارشناس ارشد مهندسی شیمی نساجی
مختار آرامی – اعضا هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فیروز مهرمظاهری –

چکیده:

امروزه آنزیم ها درتکمیلهای نساجی اهمیت ویژه ای یافته اند بدین دلیل که هیدرولیز آنزیمی که خواص سطحی کالای پشمی را بهبود می بخشد همچنین منجر به کمترین تخریب زیست محیطی میگردند از آنجا که هدف بهبود خواص منسوج پشمی بدون کاهش غیرقابل قبول دروزن و استحکام و یا خسارت کلی به کوتیکول پشم می باشد لذا کنترل فعالیت آنزیم درحمله پروتئولیتیکی ضروری می باشد دراین تحقیق تاثیرات عوامل مختلفی از قبیل عملیات مقدماتی برفرایند آنزیمی نوع آنزیم و غلظت آن نوع بافر و قدرت یونی ان ونوع سطح فعال مورد بررسی قرارگرفتند بمنظور بهینه سازی عملیات آنزیمی و ارزیابی شرایط مختلف برآن روند کاهش وزن به عنوان عوامل شاخص دربیان فعالیت آنزیم مورد بررسی قرارگرفته است نتایج آزمایشات حاکی از این استکه نوع آنزیم و غلظت آن برعملیات آنزیمی موثر است همچنین با یک عملیات مقدماتی ملایم قبل از عملیات آنزیمی می توان به نتایج مطلوبی دست یافت