سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهرداد رسولی – کارشناس ارشد مهندسی سازه های متحرک دریایی، محقق پژوهشکده زیر سطحی ساز
امیر عبدال…. – دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده مهندسی مکانی
محمد علی رسولی – مربی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر،دانشکده مهندسی دریا

چکیده:

اتصال سازه های فلزی به روش جوشکاری با آثار مخربی همچون تنشهای پسماند، تغییر شکل در ناحیه جوش قبل و پس از آزادساز ی تنشها، ایجاد خوردگی تنشی در مقاطع جوش و کاهش عمر خستگی همراه می باشد. دستیابی به کیفیت مناسب اتصالات جوشی در حد فلز پایه از دیرباز مدنظر بوده است. رایج ترین روش برای بهبود وضعیت مقاطع جوشکاری شده، عملیات حرارتی پس از جوشکاری می باشد. با توجه به توسعه وس یع ساز هها و مشکلات عملیات حرارتی ساز ههای بزرگ، ارائه تکنولوژی جدید باید مدنظر قرار گیرد. مطالعات و تحقیقات انجام شده در این مقاله نشان می دهد، بهینه سازی مقاطع جوشکاری شده با روش چکش کاری با آلتراسونیک از کیفیت لازم برخوردار است و نتایج قابل قبولی را در مقایسه با عملیات حرارتی دارا می باشد. در این راستا با استناد به مطالعات انجام شده برای رفع نیاز صنعت کشور، آزمونهایی مطابق با استاندارد طراحی شده و در نهایت نتیجه روش چکش کاری با آلتراسونیک با عملیات حرارتی و شرایط پس از جوشکاری مقایسه م یشود.