سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا شکوهی شولی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشکده نفت گازوپتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
احمد آذری – استادیار گروه مهندسی شیمی دانشکده نفت گازوپتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر
مصطفی تیموری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشکده نفت گازوپتروشیمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده:

پس ازارایه فناوری نانو و به کارگیری خواص جدیدی ازمواد درابعادنانومتر این فناوری به تمام زمینه های علمی و صنعتی راه یافته و به سرعت پیشرفت چشمگیری کردها ست باظهور مفهوم نانوسیال نیز تلاشهای زیادی برای توسعه این فناوری درجهت بهبود انتقال حرارت صورت گرفته است حال باتوجه به اهمیت پدیده انتقال جرم درصنایع مختلف گسترسش مطالعات دراین زمینه ضروری به نظر می رسد بسیار ی ازمطالعات بیانگر بهبود درضریب انتقال جرم درسیالات حاوی نانوذرات می باشند اما هیچگونه مکانیسم یارابطه عمومی معتبر برای توصیف پدیده انتقال جرم درنانوسیالات وجود ندارد دراین پژوهش ازروابط پیشنهادشده براساس انالوژی جرم و حرارت استفاده شده و بانتایج موجود درمقالات مقایسه شده است و با انجام رگرسیون غیرخطی ضرایب مناسب برای این رابطه بدست آمده است درپایان نتایج بدست آمده با نتایج موجود مقایسه شده و مشاهدات مشابهی بدست آمده است