سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرشاد طهان – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
قیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

چهار اقتصادی (که به فرموده مقام معظم رهبری سال ۱۳۸۹ به این نام نام‌گذاری شده است) به معنی اینکه تمامی ارگان‌ها است در دست هم دهند تا با افزایش تولید مخصوصاً در بخش کشاورزی که می‌تواند محور توسعه باشد روبرو شویم. خشک‌سالی دارای انواع مختلفی می‌باشد به عنوان مثال خشک‌سالی هواشناسی، هیدرولوژی و کشاورزی می‌باشند که جهت محاسبه خشک‌سالی هر کدام دارای شاخص‌های مربوط به خود می‌باشند. جهت بررسی خشک‌سالی هواشناسی بهترین شاخص خشک‌سالی، شاخص استاندارد SPI می‌باشد. خشک‌سالی در مناطق مانند ایران که دارای اقلیم خشک و نیمه خشک هستند اثرات خسارات آن بیشتر مشهود می‌شود. هر چه شدت و گسترش خشک‌سالی ها بیشتر باشد تأثیرات آن عمیق‌تر بوده و موجب ایجاد بحران در منطقه می‌شود . خشک‌سالی یک اثرات مستقیم دارد که به خود خشکی برمی‌گردد در صورت کاهش تولیدات محصولات کشاورزی و یا کاهش تولیدات محصولات دامی می‌شود و در نهایت تهدید امنیت غذایی را به دنبال دارد ولی اثرات غیرمستقیم خشک‌سالی که با کاهش درآمد کشاورزان و مهاجرت آنان و کاهش سطح آموزش در اثر خشک‌سالی در کودکان و نوجوانان که خود اثرات سود زیادی در زندگی آینده آنان می‌گذارد. در این نوشتار عراقی به بررسی تغییرات سطح زیر کشت محصول گندم طی سال‌های ۱۳۷۴ الی ۱۳۸۸ و در صد خسارت ناشی از خشک‌سالی در این محصول و راهکارهایی جهت افزایش امنیت خواهیم پرداخت .