سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزانه فاضلی –
احمد سواری –

چکیده:

ماهی گوازیم از گونه های بومی خلیج فارس بوده و در بسیاری از مناطق جهان بخش قابل ملاحظه ای از صید تجاری را به خود اختصاص می دهد . با توجه به صید بی رویه ماهی گوازیم در تمام ماههای سال و در نتیجه آن مشکلات بازسازی نسل و پایداری جمعیت این گونه، بررسی بلوغ جنسی و مشخص نمودن فصل تخم ریزی آن جهت کنترل صید و حفاظت از ذخیره، هدف اصلی این مطالعه می باشد. در این بررسی ۴۸۲ قطعه ماهی گوازیم به طور ماهیانه از خرداد ماه ۱۳۸۴ تا اردیبهشت ۱۳۸۵ از دو صیدگاه لیفه – بوسیف و بحرکان در سواحل خوزستان جمع آوری شده و عملیات زیست سنجی شامل اندازه گیری طول و وزن بدن انجام و جهت بررسی بلوغ جنسی، ابتدا ماهیان مورد بررسی تعیین جنسیت شده ، سپس شاخص بدنی گناد آنها م ورد بررسی قرار گرفت. مقادیر این شاخص در دو جنس از آبان ماه به بعد یک روند افزایشی را نشان داد که در ماههای فروردین و اردیبهشت به اوج رسیده و نزول این پیک در ماههای بعد نشان دهنده رسیدگی جنسی و تخم ریزی ماهی گوازیم در اواخر اردیبهشت، خرداد و تیر ماه می باشد