سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سیما شرقی – کارشناس آمار دانشگاه پیام نور دماوند

چکیده:

قیمت عرضه و تقاضای نفت، اتفاقات و شوک های تأثیر گذار بر قیمت نفت، ک مبود منابع و ذخائر نفتی و مسائلی از این دست بررسی روند طولانی مدت قیمت نفت و سایر سوخت های فسیلی را ضروری می سازد. ارزش و اهمیت این بحث زمانی روشن تر می شود که به هزینه های اجتماعی مصرف سوخت های فسیلی و کمیابی انرژی در سطح جهان نگاه معناداری انداخته شود. در این مقاله نگاهی به روند بلند مدت قیمت های اسمی و واقعی موجود را مرور کرده و در خاتمه روش جدید و جامعی تحت عنوان «مدل انتشار بازگشتی پرش و فرود» که توسط شهریار شفیعی و ارکان توپال معرف شده است را بررسی کرده و از این مدل جدید برای پیش بینی قیمت های واقعی و اسمی سوخت های فسیلی که روند سینوسی را دنبال می کنند استفاده می کنیم. این مدل پیش بینی می کند که افزایش قیمت نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ برای چند سالی ادامه داشته و مجدداً به روند بلند مدت خود باز می گردند.