سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ناهید قدرتی – کارشناس ازمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزش
حمیده نیکوزاده – کارشناس ازمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزش
اشرف کریمی – کارشناس ازمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزش
طیبه جعفریان – کارشناس ازمایشگاه کنترل مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزش

چکیده:

علیرفم اثرات مفید انتی بیوتیک ها در درمان بیماری های مختلف دامی و انسانی وجود باقیمانده ی این ترکیبات در مواد غذایی با منشا دامی مانند شیر اثرات زیان بخشی در مصرف کننده ایجاد می کند که از آن جمله می توان به ایجاد مقاومت قابل انتقال درباکتریهای بیماری زا و ایجاد واکنشهای الرژیک اشاره کرد از سوی دیگر وجود انتی بیوتیک ها در شیر موجب ایجاد اختلال در تولید فراورده های لبنی تخمیری می گردد که مشکلات جدی اقتصادی در پی خواهد داشت این بررسی با هدف بررسی وجود بقایای انتی بیوتیک در نمونه های شیر پاستوریزه استان و همچنین تعیین ارتباط بین سطح الودگی و فصول سال انجام شد.