سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم بیات – دانشگاه یزد
مریم شرزه ئی –
زهرا طالبی مزرعه شاهی –
حجت امراللهی بیوکی – دانشگاه یزد

چکیده:

اصلاح پلی وینیل الکل با استفاده از اوره کندانس دراین تحقیق مورد بررسی قرارگرفته است ترکیب اوره کندانس از اختلاط ۱مول سولفامیک اسید و ۴ مول اوره به روش مذاب دردمای ۱۴۰درجه تولید می شود این ترکیب با غلظت های مختلف ۲و۴و۶و۸درصد روی وزن پلی وینیل الکل محلول ۱۰ درصد به محلول اضافه شده دردمای ۸۰-۹۰ درجه سانتیگراد برای ۳۰ دقیقه حرارت داده می شود درنهایت فیلمهای تهیه شده از محلول پلیمری به مدت یک ساعت دردمای ۱۲۰ درجه سانتیگراد پخت شدند برا یمطالعه تاثیر این ترکیب اوره کندانس برروی محصول جدید خواص حلالیت درآب جذب رطوبت استحکام کششی و میزان تبلور با استفاده از طیف اسپکتروم FT-IR نمونه فیلمهای پلیمری مورد بررسی قرار گرفت چنین نتیجه گیری شده است که با افزایش میزان اوره کندانس به محلول پلی وینیل الکل میزان حلالیت درآب بهبود یافته است درصد جذب رطوبت درنمونه فیلم تهیه شده با ۸درصد اوره کندانس تقریبا دوبرابر شده است هرچند که میزان تبلور استحکام کششی نمونه ها کاهش یافته است.