سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مینو غلامی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
مولود شیوا – کارشناس شیمی کاربردی
میترا غلامی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

انتقال فناوری عبارت است از اکتساب،توسعه و کاربرد یک فناوری در مکانی بجز مکان اولیه ایجاد و خلق آن. امروزه انتقال در زمینه فناوریهای نوظهور از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله، راهکارهایی جهت انتقال فناوری پیل سوختی که یکی از فناوریهای روز به شمار م