سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن مقدم – پروفسور و استاد دانشگاه صنعتی شریف
محمد فلاح تفتی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف
میثم صمدی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

منحنی غیرخطی نیرو – جابجایی ستونهای مربعی شکل در استانداردهایی که برای بهسازی لرزه ای ساختمان های موجودبه کارمی روند توسط دو مقدار که برمبنای جابجایی تعریف می شوند a,b که به ترتیب بیانگر کاهش ظرفیت جانبی و محوری می باشد تعریف می شوند مقادیر این دو پارامتر در نشریه ۳۶۰ و فیما ۳۵۶ و همچنین ASCE41-06 تابعی از سطح بار محوری و همچنین نسبت ظرفیت برش ستون به برش قابل تحمل توسط بتن میب اشد درحالیکه در بازنگری آیین نامه ASCE41-06 این مقادیر تابعی از سطح بار محوری و همچنین نسبت حجمی تقویت های عرضی می باشند دراین مقاله سعی بر این می باشد که در ابتدا به بررسی جامعی از ضوابط آیین نامه ۳۶۰ پرداخته و ضوابط این آیین نامه را بطور کامل مورد نقد قرار دهیم و در نهایت با مقایسه ی میان نتایج حاصله از این ایین نامه و همچنین آیین نامه های فیما ۳۵۶ و ASCE41-06 با نتایج بدست آمده از نسخه ی بازنگری شده از آیین نامه ASCE41-06 به بیان ارجحیت نحوه ی دسته بندی دراین ایین نامه نسبت به نسخه های مشابه دیگر پرداخته می شود.