سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا عروجی – کارشناس مهندسی شیمی، مهندس فرآیند، مجتمع پتروشیمی پردیس، منطقه ویژ
سیدسجاد حسینی نیا – کارشناس مهندسی شیمی، مهندس فرآیند، مجتمع پتروشیمی پردیس، منطقه ویژ

چکیده:

در این مقاله به بررسی بروز پدیده واماندگی(استال) در مبدل های گرم شونده با بخار آب و راهکارهای جلوگیری از وقوع این پدیده و آسیب دیدگی های مرتبط با آن پرداخته شده است. بررسی وقوع پدیده استال در مبدل های واحدهای آمونیاک مجتمع پتروشیمی پردیس و آسیب دیدگی و نشت بخار از این مبدل ها مورد کاوی و پس از شناسایی دلایل بروز این مشکلات ناشی از پدیده استال اقدامات انجام گرفته جهت برطرف ساختن آن ها بیان گردیده است.