سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی گچ کوب – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ش
محمد امین آسودار – دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

استفاده از فناوری روز در کشاورزی برای افزایش بهره وری و رسیدن به توسعه ی پایدار را مکانیزاسیون گویند. در هر راهبرد توسعه ی مکانیزاسیون کشاورزی معمولا عوامل و برنامه های کلیدی وجود دارد که اجزا و مولفه های این عوامل کلیدی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر توسعه ی مکانیزاسیون اثر گذار هستند. این عوانل را می بایست در فرایند توسعه شناسایی طبقه بندی و اولویت بندی نمود. تحلیل سلسله مراتبی، ساختاری را جهت بررسی همزمان برنامه ها و فعالیت های راهبرد توسعه انتقال فناوری های نوین فراهم می کند. هدف از انجام این پژوهش بررسی این ساختار برای توسعه ی انتقال فناوری های نوین کشاورزی استان خوزستان بود. به منظور گرد آوری اطلاعات از ابزارهای پرسش نامه و مصاحبه کمک گرفته شد. پس از برقراری ماتریس مقایسات زوجی بین برنامه ها از نرم افزار Expert choice برا یمحاسبه وزن نهایی برنامه ها و تحلیل حساسیت تصمیم گیری استفاده شد. در تحلیل سلسله مراتبی مجموع اولویت ها برابر ۱ و عدد بزرگتر نشان دهدنه اهمیت بیشتر برنامه در تصمیم گیری است. با استفاده از نتایج حاصل از پژوهش، اولویت نهایی برنامه ها و فعالیت ها به ترتیب برای پژوهش و نمونه سازی سیستم های نوین کشاورزی ۰/۱۹۳و برای رفع ناتوانی بخش آموزش در تربیت نیروهای متخصص ۰/۱۴۸ و برای آموزش و فرهنگ سازی مناسب جهت بکار گیری ماشین های کشاورزی جدید ۰/۱۳۹ ، برای استافده از فارغ التحصیلان رشته های مرتبط با مکانیزاسیون کشاورزی ۰/۱۰۸، برای قرار گیری متخصصین شایسته در جایگاه تصمصم گیری ۰/۰۹۱ و برای دو برنامه ساماندهی خدمات پس از فروش ماشین های کشاورزی جدید و دسترسی سریع و آسان تر به مباحث نوین مکانیزاسیون ۰/۰۷۴ به دست آمد. بنابراین پژوهش و نمونه سازی سیستم های نوین کشاورزی اولویت اول برای نیل به توسعه انتقال فناوری های نوین می باشد.