سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرضیه غلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی
سیدنعمت اله موسوی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
سیدمحمدرضا اکبری – عضوباشگاه پژوهشگران جوان ودانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی

چکیده:

مفهوم بیمه در بخش کشاورزی عبارت است از تضمین جبران بخشی از خسارت وارد شده برعوامل تولید و محصول بالفعل لازم برای عملیات اقتصادی درفاصله پیش از تولید تا مصرف محصولات و در مقابل خطرات تهدید کننده پیشگیری ناشدنی به شرط انکه پیش بینی احتمال وقوع خطرات امکان پذیر باشد هدف اصلی این مطالعه ارزیابی عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی می باشد اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی عملکرد اقتصادی صندوق بیمه از سایت بیمه محصولات کشاورزی ایران جمع آوری شده است و برای این منظور ا زدو روش ارزیابی مالی و روش تحلیل پروژه مورد استفاده قرارگرفت و در پایان نیز پیشنهاداتی برای بهبود خدمات بیمه ای محصولات کشاورزی ارائه شده است.