سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم پهلوان یلی – دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
جبرائیل رزمجو – دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
محمد خانجانی – دانشکده کشاورزی،، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران
مهدی حسن پور – دانشکده کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده:

کنه فندق Tetranycopsis horridus (Canesterini & Fanzago) (Acari: Tetranychidae) برگ های فندق را آلوده می کند و باعث ایجاد لکه های سفید مایل به زرد در سراسر باغ های فندق در اردبیل (منطقه جنگلی فندقلو) می شود. اطلاعات درمورد این کنه در سراسر جهان بسیار کم است. در این تحقیق بقاء، آستانه دمایی وDegree day کنه T. horridus در روی برگ های فندق در شرایط آزمایشگاهی در دماهای ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درجه سانتیگراد، رطوبت ۶۰% و دوره روشنایی: تاریکی (۱۶:۸) در آزمایشگاه دانشگاه محقق اردبیلی (ایران، ۲۰۱۰) محاسبه شد. آستانه رشدی این کنه ۹۲/۶ درجه سانتیگراد و مجموع دماهای مورد نیاز برای تکمیل یک نسل ۵۱/۸۴۱ روز درجه بدست آمد. نتایج این تحقیق می تواند به منظور تولید درختان فندق سالم و شاداب مفید و موثر باشد.