سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مسعود فرزام – استادیار دانشگاه تبریز

چکیده:

بارهای جانبی و یا بارهای ثقلی اعمالی بر دهانه های نامساوی، منجر به انتقال لنگر در اتصالات دال تخت -ستون، و دوران دالنسبت به ستون می شوند. این لنگر، که لنگر نامتعادل نامیده می شود، باعث افزایش شدت تنش های برشی دال در مجاورت ستون شده و ظرفیت برش پانچ دال را کاهش می دهد. در حالاتی که تخمین این لنگر نامتعادل مشکل باشد ویا به منظور ارزیابی شکل پذیری اتصال دال- ستون، می توان ظرفیت دورانی اتصال را کنترل کرد. سه نمونه ی اتصال دال تخت- ستون مربعی که توسط Krueger et al بصورت تجربی آزمایش شده است انتخاب شده و نتایج آن با نتایج تحلیل های غیرخطی – توسط نرم افزار ATENA مقایسه می شود. سپس تاثیر پارامترهای مقاومت فشاری بتن، حد جاری شدن میلگرد و درصد فولاد بر ظرفیت برش پانچ و ظرفیت دورانی دال نسبت به ستون به صورت تحلیلی بررسی شده و نتایج تحلیل ها با برآوردهای آئین نامه های ACI و EC2 و نیز مدل مکانیکی تعمیم یافته ی Muttomi مقایسه می شود. نشان داده می شود که مدل تعمیم یافته برآورد خوبی از ظرفیت دوراتی دال به دست می دهد.