سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سعید راستا – موسسه شهیدزین الدین

چکیده:

راهنمای مونتاژ و دمونتاژ و تهیه لیست قطعات جهت سفارش یکی از دفترچه هایی استکه درتولید و یا تعمیر هرخودرو و یا هردستگاه مورد نیاز است این دفترچه حاوی مشخصات قطعات و تصاویر و چیدمان آنهاست بوسیله نرم افزارهای پارت کاتالوگ این اطالعات درقالب لوح فشرده و یا ازطریق شبکه wEB دراختیارکاربران قرارمیگیرد دراین مقاله قابلیت ها و مزایا و روشهای مختلف تولید این نرم افزارها و استفاده از آنها مورد بررسی واقع میگردد درحال حاضر جهت تجهیزات و جنگ افزارهای زرهی توپخانه ای دریایی و هوایی سپاه پارت کاتالوگ مستقل درقالب ۸ لوح فشرده تهیه گردیده است و این روند درحا لتکمیل است.