سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس جلالوند – دانشجوی کارشناس ارشد عمران- مهندسی مدیریت و ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
میرحسین سیدسراجی – دکتری هیدرولیک – استادیار صنعت آب و برق دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
حیدر دشتی ناصرآبادی – دکتری عمران ساخت – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

با توجه به اهمیت و ضرورت اعمال شرایط عمومی پیمان در کلیه قراردادها بویژه طرح های عمرانی و وجود دعاوی پیمانکاران مبنی بر عدم رعایت حقوق کامل طرفین پیمان و همچنین اختیار تصمیمات یک جانبه به کارفرما و دیگر نقایص وارده ، در این مقاله با بررسی و تحلیل برخی ماده های فصل دوم شرایط عمومی پیمان که درحوزه ی تعهدات و اختیارات پیمانکار می باشد ، به ارائه نقد و دعاوی بیان شده از سوی پیمانکاران پرداخته ، با این امید که متن مقاله ی حاضر راهگشای هر چند اندکدر جهت اصلاح ، بازنگری آتی و تسهیل شرایط عمومی پیمان و عدم تحمیل آن به پیمانکاران واقع شود