سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین امینی – عضوهیئت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

چکیده:

دراین تحقیق سعی شده است عوامل موثر دربروز تصادفات رانندگی درجاده های کشور مورد بررسی قرارگیرد طبق آمار سال ۸۹ دراثر سوانحجاده ای حدود ۲۲ هزار نفر کشته و ۲۷۰ هزار نفر مصدوم شده اند آمار تصادفات و سوانح جاده ای درایران از متوسط جهانی بسیار بالاتر است ایران به لحاظ ریسک تصادفات جاده ای درمقام نخست جهان است و از نظر نرخ تصادفات پس ازکلمبیا ونزوئلا و بنگلادش مقاوم چهارم را در اختیار دارد بنابراین این تحقیق تلاش می کند با شناسایی و تحلیل عوامل مهمی از جمله خطای انسانی، خودروی شخصی، طراحی و ایمنی جاده ها، اضطراب سفرف سرعت غیرمجاز سن راننده و خستگی با ارایه راهکارهای ممکن مانند استانداردنمودن جاده ها رفع نقاط حادثه خیز نصب تجهیزات ایمنی درون خودرویی مانند کیسه هوا و ترمز ضدقفل استفاده از کمربند ایمنی ایجاد فرهنگ ترافیک توام با آموزش رانندگان کاهش تصادفات جاده ای کشور و درنتیجه کاهش هزینه مستقیم تلفات ناشی از حوادث جاده ای را بهدنبال داشته باشد.