سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بهروز سرابی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، استادیار و مربی پردیس کشاورزی و منابع طبیع
محمد رضا حسندخت – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، استادیار و مربی پردیس کشاورزی و منابع طبیع
جلال خدایی – استادیار و عضو هیئت علمی گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده کشاور
سید طاهر حسینی – عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان

چکیده:

به منظور ارزیابی صفات مورفولوژیک مارچوبه خوراکی، ژنوتیپ های وحشی شهرستان طالقان مطالعه و با رقم مری واشینگتن مقایسه گردید. در گیاهان مورد بررسی گلها از نیمه دوم اردیبهشت تا نیمه اول خرداد ظاهر و در اواسط تیر میوه های سبز رنگ تشکیل شدند. تعداد بذر در میوه های حبه رسیده قرمز که در اواسط شهریور جمع آوری گردیدند، از چهار تا شش عدد در میان گیاهان مورد بررسی متغیر بود. میزان عناصر معدنی پتاسیم، کلسیم، منیزیم، آهن، مس، روی، منگنز، سدیم، لیتیم و باریم در مارچوبه های طالقان به ترتیب ۱۳۹/۴ و ۱/۸۶۵ و ۵۳/۳۱۱ و ۰/۸۱۱ و ۰/۲۱۴ و ۰/۷۰۶ و ۰/۲۳۹ و ۲/۳۶۳ و ۰/۷۶۷ و ۰/۰۰۴ برحسب میلی گرم در ۱۰۰ گرم وزن تر بود که از رقم مری واشینگتن بالاتر بودند. با افزایش رطوبت بذر از ۸/۷ تا ۳۱/۲% بر پایه خشک، کرویت، مساحت سطحی و وزن هزار دانه به ترتیب از ۰/۸۰۷ به ۰/۸۲۲ ، ۳۰/۳۷ به ۴۱/۱۵ میلی متر مربع و ۲۱/۱ به ۳۱/۲۴ گرم افزایش یافت. با افزایش رطوبت، چگالی توده ای، چگالی حقیقی و تخلخل به ترتیب از ۶۳۰ به ۵۳۰ kgm-5 و ۱۳۶۰ به ۱۰۴۰ kgm-3 و ۵۳/۶۷ به ۴۹/۰۳% کاهش یافت، در حالی که سرعت حد از ۹/۷۹ به ۱۱/۴۴ ms-1 افزایش یافت.