سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

تقی قنبری – کارشناس ارشد واحد پشتیبانی فنی بانک جهانی، شرکت آب و فاضلاب استان گیلا
زویا فرج پور – دانشگاه پیام نور، گروه علمی زمین شناسی، تهران

چکیده:

بتن یکی از مقاومترین و ارزانترین مصالح ساختمانی است. خصوصا وقتی با میلگرد همراه می شود و سازه های بتن آرمه رابوجود می آورد خواص مکانیکی آن چندین بار تقویت می شود. ولی با تمام مزایا در برابر عوامل خورنده شیمیایی مقاومتی ندارد و به مرور خورده شده و از بین می رود. برای محافظت از سازه های که در مجاورت آب و مواد خورنده قرار دارند راههای مختلفی وجود دارد که ما در اینجا به شرح دو روش برای محافظت از سازه هائی که در تماس با آب و مواد خورنده میباشند می پردازیم، استفاده از مواد شیمیایی برای سازه هائی که اجرا شده اند و بکار بردن ورقه های پلی اتیلنی، که همزمان با اجرا بکار میروند.سوالات تحقیق: در این تحقیق، به دنبال بررسی روشهائی برای محافظت از سازه هائی که در تماس با آب و مواد خورنده میباشند هستیم. روش تحقیق: در این مقاله دو نوع ماده مورد بررسی قرار گرفت، مواد نوعی مخلوط شیمیایی بر پایه سیمان به همراه فعال کننده های شیمیایی میباشند که پس از مخلوط شدن با آب و تماس با سطح بتن مرطوب با آهک آزاد آن واکنش نشان داده تشکیل کریستال میدهد و به عمق بتن نفوذ کرده و ترکهای موجود در آن را مسدود کرده و جزئی از سازه بتنی می گردد. نتیجه گیری: در این تحقیق با توجه به نوع مواد، این مخلوط شیمیایی خاص که برخی اجزاء آن خاصیت نفوذی قابل توجهی دارند و حفاظت بتن در اثر واکنش محلول هنگامیکه با سطح بتن در تماس قرار می گیرند شروع می شود این مواد به عمق بتن نفوذمی کند از واکنش مواد با یکدیگر و با آب کریستالهایی تشکیل می شود که حفره های موئین بتن و ترکهای حاصل از جمع شدگی بتن می گردد و رطوبت را به بیرون می راند. در صورت فقدان رطوبت اجزاء تشکیل دهنده نفوذگر بصورت غیرفعال در محل باقی می ماند. بطور کلی مواد تشکیل دهنده نفوذگر مداوما درزبندی را بنا به طبیعت شیمیایی خود انجام می دهد.