سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم تقی نژاد کفشگری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
سیدجعفر هاشمی –
سیدرضا طباطبایی –

چکیده:

امروزه استفاده از پوشش های طبیعی به جای پوشش های شیمیایی مورد استقبال اکثر مصرف کنندگان دنیا قرارگرفته است دراین تحقیق برخی خواص کیفی پرتقال تامسون با پوشش خوراکی کیتوزان درغلظت های ۰/۵ و ۱و۲ درصد و پوشش شیمیایی قارچ کش اورتوفنیل فنول درمقایسه با نمونه بدون پوشش طی ۳ ماه انبار مانی مورد ارزیابی قرارگرفت میوه ها در سردخانه با دمای ۶ درجه و رطوبت نسبی ۹۰-۸۵ درصد نگهداری شده PH و غلظت مواد جامد انحلال پذیر آب پرتقال و درصد کاهش وزن میوه در طی دوره انبار مانی اندازه گیری شد نتایج نشان داده که استفاده از پوشش کیتوزان با غلظت ۲ درصد تلفات از دست دادن آب میوه را نسبت به بقیه پوشش ها کمتر کرده و همچنین با داشتن PH بالاتر میوه را در برابر حملات قارچی حفظ کرده و درکل از کیفیت میوه با گذشت زمان انباری حفظ کرده است.