سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد حسین احمدی – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیک ماشین های پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دان
مرتضی قاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه ایلام
علی نجات لرستانی – استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دا

چکیده:

گوجه فرنگی یکی از محصولات مهم در مجموعه گیاهان غذایی و دارویی می باشد. تعیین ویژگی های فیزیکی آن برای طراحی ماشین های مختلفی که در برداشت و فرآیند های پس از برداشت این محصول دست دارند از اهمیت زیادی برخوردار است. در این تحقیق ۱۰۰ عدد گوجه ریز کرمانشاهی برا یتعیین ویژگی های فیزیکی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد میانیگن ابعاد گوجه یعنی طول (Length)، عرض (width)، ضخامت (thickness) به ترتیب برابر ۲۲٫۵۷ میلی متر، ۲۱٫۸۶ میلی متر و ۲۰٫۲۰ میلی متر بودند. میانگین مساحت سطح (Surface area)، میانگین هندسی قطرها (Geometrical mean diameter)، میانیگن حسابی قطر ها (Arithmetic mean diameter)، مساحت سطح رویه (Criteria projected area)، کرویت (Sphericity) و نسبت تصویر (Aspect ratio) به ترتیب برابر ۱۴۶۶٫۰۲ میلی متر مربع، ۲۱٫۵۱ میلی متر ۲۱٫۵۴ میلی متر، ۸۹۷٫۵۷ میلی متر مربع، ۹۵٫۳۷% و ۹۶٫۸۸% بودند. چگالی حقیقی (True density)، چگالی حجمی (Bulk density) و تخلخل (Porosity) به ترتیب برابر ۱٫۰۴ گرم بر سانتی متر مکعب، ۰٫۵۳ گرم بر سانتیمتر مکعب و ۴۸٫۳۵% بودند.