سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهناز کریمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید
احمد لندی – دانشیار ،گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید حجتی – استادیار ،گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز
جواد احدیان – استادیار دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

بیش از دو سوم کشور ایران در شرایط اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی قرار دارد، که از جمله مشکلات این مناطق وقوع طوفان های گردوغبار و پیامد های زیست محیطی متعاقب آن می باشد. نظر به این که هنوز اطلاعات کافی در مورد خصوصیات و منشأ طوفان های گردوغبار مداوم استان خوزستان و شهر اهواز که شهری حائز اهمیت از لحاظ اقتصاد و صنعت برای کشور می باشد نیست، لذا این تحقیق با هدف شناسایی محتوای گردوغبار از لحاظ کانی شناسی، خصوصیات فیزیکی و نرخ ترسیب آن در یک دوره سه ماهه ( تابستان ۱۳۹۰) انجام شد. بدین منظور ۱۵ ایستگاه برای نصب تله های MDCO در شهر اهواز انتخاب و هر ماه پس از جمع آوری نمونه ها نرخ ترسیب ذرات گردوغبار، ترکیب کانی شناسی و الگوی توزیع اندازه ذرات تعیین گردید. نتایج حاکی از آن بودند که نرخ ترسیب گردوغبار در بعضی نقاط(شهرک آقاجاری، کوی مجاهد، خیابان سلمان فارسی) افزایش چشمگیری داشتند که ممکن است از عوامل محلی نظیر وجود زمین های بدون پوشش، نخاله های ساختمانی، کمبود فضای سبز شهری منشأ گرفته باشند، نتایج کانی شناسی نیز حضور مقادیر زیادی از کانی های کلسیت، کوارتز و فلدسپار را نشان دادند و بررسی های توزیع اندازه ذرات نیز حاکی از وجود ذرات سیلت با بیشترین فراوانی در تمامی نمونه ها بودند که با توجه به این نتایج ذرات نمی توانند از مناطق خیلی دور منشأ گرفته باشند.