سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصیب فعله کری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگ
رضا امیری چایجان – استادیار مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه بو
جعفر امیری پریان – استادیار مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه بو

چکیده:

گیاه موسیر (Allium hiertifolium) چند ساله، پیاز دار، از خانواده الیاسه و بومی ایارن است که به صورت خودرو در مراتع مرتفع می روید. این گیاه ارزش غذایی و دارویی بالایی دارد و از پیاز، برگ و پودر آن در صنایع غذایی استفاده می شود. در این مطالعه چروکیدگی (تغییرات حجم) و تغییرات رنگ این محصول د ورش خشک کردن مادون- قرمز جابجایی مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش در سه سطح دمایی ۴۰ و ۵۵ و ۷۰ درجه سانتیگراد، سه سطح سرعت ۰/۵ و ۱/۵ و ۲/۵ m/s با شدت تابش مادون قرمز ۵۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ وات و ضخامت ۲ و ۴ و ۶ mm د رمحل دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینای همدان در پاییز سال ۹۰ انجام شد. ارزیابی رنگ محصول در فضای رنگی RGB و درصد تغییرات رنگ با توجه به میزان تغییر سطح خاکستری در انتهای فرایند ارزیابی شد. بیشترین تغییرات رنگ در دمای ۷۰ درجه سانتیگراد اتفاق افتاد. متغیرهای سرعت، ضخامت و شدت تابش مادون قرمز تاثیر مشخصی بر روی تغییرات رنگ نداشتند. همچنین بیشترین چروکیدگی در ضخامت ۶mm مشاهده شد. متغیرهای سرعت، دما و شدت تابش مادون قرمز تاثیر مشخصی بر روی چروکیدگی نداشتند.