سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رضا بیت لفته – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید حجتی –
احمد لندی –
غلامعباس صیاد –

چکیده:

در سال های اخیر آلودگی ناشی از ذرات گردوغبار یکی از معضلات زیست محیطی در کشور ما و بخصوص استان خوزستان بوده و طوفان های گردوغبار بسیاری از مناطق این استان را تحت تأثیر خود قرار داده است. لذا این مطالعه با هدف بررسی الگوی توزیع اندازه ذرات و نرخ ترسیب ذرات گرد و غبار ترسیبی در ۲۴ نقطه اطراف تالاب هورالعظیم در شرایط وقوع و عدم وقوع پدیده گرد و غبار انجام شد. نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین نرخ ترسیب ذرات گرد و غبار در دوره های با وقوع گردوغبار خیلی بیشتر از دوره های بدون وجود گردوغبار بوده است. آنالیز الگوی توزیع اندازه ذرات گردوغبار ترسیبی در منطقه مورد مطالعه نشان داد که در هر دو شرایط وقوع و عدم وقوع پدیده گرد و غبار الگوی توزیع اندازه ذرات گرد و غبار دو قله ای بوده و ذرات ترسیب یافته عمدتا در اندازه سیلت می باشند. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد که فراوانی ذرات ترسیب یافته در شرایط وقوع و عدم وقوع پدیده گرد و غبار تفاوتی با یکدیگر ندارد. بر اساس نتایج این مطالعه می توان چنین نتیجه گیری نمود که احتمالا ذرات ترسیب یافته در منطقه مورد مطالعه دارای منشاء یکسانی هستند.