سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پریسا سلیمانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول،گروه گیاهپزشکی

چکیده:

ویروس موزاییک کاهو (LMV) مخربترین ویروس کاهو است که دارای گسترش جهانی می باشد. طی بازدیدهایی که از م زارع کاهوی استان تهران صورت گرفت، تعدادی نمونه با علائم آلودگی ویروسی: موزاییک، پیسک، کوتولگی، کاهش رشد بدشکلی برگها و عدم تولید تاج طبیعی جمع آوری شد. نمونه ها با آزمون DAS-ELISA از نظر آلودگی به ویروس موزاییک کاهو Lettuce mosaic virus (LMV)، مورد بررسی قرار گرفت. خصوصیات بیولوژیک سه ایزوله از ویروس بررسی شد روی سلم ه تره لکه های موضعی کلروتیک ۳-۵ روز پس از مایه زنی ظاهر شد و پس از آن سیستمیک شد، روی گل تکمه ای ۳-۲ هفته پس از مایه زنی لکه های موضعی بافت مرده ظاهر شد اما سیستمیک نشد، در توتون و نخودفرنگی به ترتیب علایم موزاییک و پیسک ایجاد شد. این ایزوله ها همچنین روی سه رقم کاهو شامل رقم Mantilia و رقم ۸۸ Salinas به ترتیب محتوی ژنهای مقاوم mol¹ و mol² رقم حساس Terocadero مایه زنی شدند، همه ایزوله ها فقط کاهوی حساس را آلوده کردند و روی ارقام مقاوم آلودگی ایجاد نشد. وزن پروتئین پوششی ویروس با استفاده از (SDS-PAGE) و لکه برداری پروتئین ۲۹kDa تعیین شد. در آزمون IC-RT-PCR قطعه ای به طول ۱۰۶۰ جفت باز از ناحیه پروتئین پوششی تولید شد.