سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هاجر رحیم – گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور نجف آباد
مهدی یوسفی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان
زهرا هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی دانشگاه پیام نور نجف آباد

چکیده:

علف چای از جمله گیاهانی است که از دیر باز جایگاه ویژه ای در طب سنتی داشته است. این تحقیق به منظور بررسی و انتخاب تیمارهای مناسب جهت غلبه بر خواب بذر علف چای که از مشکلات عمده تولید و زراعت آن می باشد د رمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ انجام گرفت. در این پژوهش اثر تیمارهای تناوب نوری و تاریکی، محرکهای شیمیایی از قبیل: نیترات پتاسیم ۰/۵ درصد و تیوره ۱ درصد بر جوانه زنی بذور علف چای مورد بررسی قرار گرفت. بذور مناطق مختلف جمع آوری و سپس تیمارهای مختلف در قالب طرح اماری، کاملا تصادفی د رچهار تکرار بررسی گردید. بیشترین میزان جوانه زنی بذور در اثر اعمال تیمار، تناوب نوری (۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی) و نیترات پتاسیم ۰/۵ درصد به دست آمد. و نامناسب ترین تیمار تیوره ۱ درصد در جوانه زنی بذور شناخته شده شد.