سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ناصر طهماسبی – عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
مسلم محمدپور – عضو هیئت علمی مرکز آموز شعالی امام خمینی ره وزارت جهادکشاورزی
اکرم اسدی – دانشجوی دکتری زمین شناسی

چکیده:

رودخانه های اصلی هرکشور به عنوان شاهرگ حیاتی آن کشور محسوب میشود بطوریکه توسعه پایدار درفعالیت های ابی منوط به رعایت اصول مهندسی رودخانه درابعاد مختلف آن می باشد استان لرستان با مساحتی درحدود ۲/۹ میلیونه هکتار یکی از استانهای کوهستانی غرب کشور محسوب می شود که دارای رودخانه های اصلی و فرعی فراوانی می باشد و با برخورداری از ۱۵/۶ میلیاردمتر مکعب حجم نزولات آسمانی علاوه برآبیاری دشت های حاصلخیز اطراف رودخانه ها سالیانه درحدود ۶/۵ میلیارد مترمکعب آب از طریق رودخانه های اصلی به خارج از استان انتقال می یابد دراین مقاله موارد ذیل درباره رودخانه اصلی سااستان مورد بررسی قرارگرفته است بررسی سازه های آبی موجوددر رودخانه ها و تاثیر انها درپروفیل سطح آب تعیین مشخصات هیدرولیکی رودخانه های اصلی تعیین دبی طراحی با دوره بازگشت های مختلف تعین منحنی های دبی – اشل درمقاطع مهم