سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

امیر سبهانی – مهندس صنایع ، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

باتوجه به تهدیدهای امروز که تمامی شرکت ها از آن می ترسند و رقابت درتکنولوژی و تضمین وتداوم حیات و بقای سازمان ها نیازند یافتن راه حلها و روشهای جدید مقابله با مشکلات است که بهنوآوری ابداع خلق محصولات یا خدمات فرایندها و روشهای جدید بستگی زیادی دارد از این رو سازمان هادرپی آن هستند روحیه کارافرینی را درسازمان خود بیدار کرده و دررشد آن کوشاهستند کارافرینی سازمانی شامل پرورش رفتارهای کارافرینانه درسازان است که درآن سازمان شرایطی را فراهم می کند که تا کل سازمان و کارکنان آن از روحیه کارافرینی برخوردار شوند این مقاله درصدد شناسایی موانع کارآفرینی که درشرکت حفاری اهواز درگیر آن است می باشد و سعی برآن کردیم یک مدل تلفیقی از این مشکلات تحت عنوان موانع کارآفرینی تهیه کنیم موانعی که دراین پژوهش موردبررسی قرارگرفتند شامل فرهنگ سازمان کنترل شدید ویژگیهای مدیران و بعد زمان رسیدن به نتیجه درکمترین زمان است.