سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

یوسفعلی زیاری – استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
زینب کرکه آبادی – استادیار گروه جغرافیا دانشگاه آزاد سمنان
راحله خدادادی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

حمل و نقل با همه فواید فوق العاده ای که برای بشریت به ارمغان آورده است اما درعین حال صدمات و زیانهای قابل توجهی را نیز به همراه دارد شبکه حمل و نقل زمینی ایران یکی از پرحادثه ترین شبکه های حمل و نقل درجهان است و تلفات انسانی و خسارات مادی آن هزینه های سنگین را در بعد ملی برپیکره جامعه وارد می کند بزرگراه ترانزیتی تهران مشهد به دلیل تمرکز اکثر قطبهای تجاری صنعتی فرهنگی و گردشگری دراستانهای تهران وخراسان رضوی و بالاخص بارگاه امام رضا ع ازاهمیت ویژه ای برخوردار است دراین تحقیق سعی شده نقش برخی از عوامل انسانی درتصادفات جاده ای بررسی گردد از جمله این خصوصیات می توان به موارد زیراشاره کرد تمایلات راننده، قضاوت درحال حرکت، خطای راننده، خطای ناشی از نحوه عملکرد، خطاهای حسی و ادراکی، عدم مهارت وسرعت درصد تصادف ناشی از عوامل فوق را دراین پژوهش مشاهده می شود عاملانسانی به عنوان عامل عمده موثر در تصادفات نقش ایفا می کند.