سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجتبی روح الهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، باشگاه پژوهشگران جوان، خمینی ش
سیدجلال موسوی فرد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، باشگاه پژوهشگران جوان، خمینی ش
عرفان جابرزاده – عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
محسن حسن زاده – گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

بتن با مقاومت وکیفیت بالا به عنوان یک ماده اقتصادی و مؤثر، رشد قابل توجهی در صنعت ساختمان داش ته است . اجزا ءتشکیل دهنده بتن و اندرکنش بین آن ، نقش تعیین کننده ای در تبیین خواص مکانیکی بر عهده دارد. با توجه به مصرف بالای بتن در بخش صنعت و ساختمان در کشور ، ارتقای کیفیت و مشخصه های کلیدی این ماده ، همواره یکی از مشکلات بخش های مرتبط با آن بوده است . بتن توانمند به طور معمول با به کار بردن افزودنیهای مختلف اعم از مواد پوزولانی و غیرهدر طرح اختلاط بتن ساخته می شود. استفاده از پوزولان ها در بتن باعث بهبود بسیاری از خصوصیات مکانیکی و دوام بتن می گردد. همچنین افزودن الیاف به مخلوط بتن باعث افزایش مقاومت وکنترل انتشار ترک ها می شود. در این مقاله، به منظور بررسی خصوصیات مکانیکی ملات متاکائولینی مسلح شده با الیاف پلیپروپیلن، یک سری مطالعات آزمایشگاهی صورت پذیرفت. به منظور ساخت آزمونهها از ماسه مخلوط طبیعی و شکسته، سیمان پرتلند نوع ۲، آب، متاکائولین، الیاف پلیپروپیلن و روان کننده استفاده شده است. در این تحقیق، متاکائولین به عنوان یک پوزولان قوی جایگزین ۱۰ درصد وزن سیمان در طرح اختلاط شده است. الیاف پلیپروپیلن به میزان ۰/۰۲۵ و۰/۵و۰/۱درصد در طرح اختلاط بتن به کار برده شده و بدین ترتیب ۵ گروه ملات، شامل نمونههای شاهد، و دیگر گروهها ساخته شدهاند. نسبت آب به سیمان ثابت برابر ۰/۴۷در نظر گرفته شده است. همه آزمونهها پس از ۲۴ ساعت از قالب خارج و تا زمان آزمایش در آب عمل آوری شدند. مقاومت کششی و فشاری و خمشی ۲۸ روزه، روانی با آزمایش اسلامپ و وزن مخصوص ملات سخت شده و تازه تعیین گردیدهاند. براساس نتایج به دست آمده، استفاده از متاکائولین و الیاف پلی پروپیلن در ملات های سیمانی باعث افزایش مقاومت کششی، خمشی و مقاومت دربرابر ترک خوردگی میگردد که شکل های مربوطه نشان داده شدهاند. در این مقاله، براساس نتایج به دست آمده نمودارها ارایه و درصدهای بهینه نیز تعیین شدهاند.