سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نرگس بهاروند – دانشجوی کارشناسی ارشد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

انار با نام علمی Punica granatum از خانواده Punicaceae درختچه ایست که در اقلیم های خشک و نیمه گرمسیری دارای رشد و باردهی خوبی می باشد و از انجایی که ایران در اقلیم خشک قرار گرفته،کاشت این درخت از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است. هدف از این پژوهش شناسایی ارقام برتر انار استان زنجان (شهرستان طارم) بوده است. ارقام مورد بررسی: دوستی،ملس، کبابی، می خوش، ترش محلی، ترش جنگلی، شهوار،سیاه، ساوه. خصوصیات مورفولوژیکی شامل: نسبت طول به قطرمیوه، سنجش سطح برگ، اوزان تر و خشک قسمتهای مختلف میوه، وزن ۱۰۰ دانه و خصوصیات بیوشیمیایی شامل: میزان TSS، اسید آلی, اسید اسکوربیک و pH میوه در ۹ رقم بررسی و با یکدیگر مقایسه گردید. نتایج: رقم دوستی حاوی بیشترین میزان TSS (17 درصد بریکس ) و بیشترین میزان اسید اسکوربیک ( ۳۶ میلی گرم). بیشینه و کمینه pH به ترتیب متعلق به ارقام میخوش با میزان ۴/۳ و ترش محلی با میزان ۲/۹۴ بیشترین وزن ۱۰۰ دانه و وزن آبمیوه ۱۰۰ دانه مربوط به رقم ملس به ترتیب به میزان ۵۵/۴۲ و ۳۶/۹۹ بود. مجموعا ارقام دوستی، ملس و شهوار دارای میزان SST بالاتر، اسید اسکوربیک بیشتر، وزن ۱۰۰ دانه و آبمیوه بیشتری هستند و در نهایت نسبت به سایر ارقام مورد بررسی کیفیت بالاتری دارند. لذا کشت و کار این ارقام باید در این منطقه بیشتر مورد توجه قرارگیرد.