سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الهام حسینعلی پور – دانشجوی مهندسی تولیدات گیاهی

چکیده:

برهرکسی روشن است که طب درتمام ادوار زندگی با آدم همراه بود درهنگام بیماری برای درمان و درزمان سلامتی برای پیشگیری ازاین موهبت الهی برخوردار بوده است و افرادی از خود می پرسند که آیا درزمان حاضر و عصر تکنولوژی درمان با گیاهان دارویی و طب گیاهی معقول و ممکن می باشد بطور کلی می توان گفت بلی چون طب گیاهی مبتنی برطبیعت است و از گیاهان و موادطبیعی استفاده می کنند که استفاده ازطبیعت امری است معقول و کسی نمی توان آن را عاطل باطلبدانداز آن جایی که انسان یک موجود طبیعی است و نیز با طبیعت سنخیت و سازش دارد تاثیر مواد طبیعی برآن معقول و منطقی است و تجربه نشان میدهد که بعضی از داروهای شیمیایی برای انسان مضر است گرایش عمومی مردم جامعه به استفاده از داروها و درمانهای گیاهی و بطور کلی فراورده های طبیعی درطی سالهای اخیر رو به افزایش است.