سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد کمالی زاد – دانشجوی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
حامد پایدار – دانشجوی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

رشد روز افزون و فراونی سازههای زیر زمینی در کشور طی سالیان آتی و احساس نیاز اساسی به ایجاد نگرشی در راستای پدافند غیر عامل، توجه محققان بسیاری را در این زمینه به خود جلب کرده است. در این میان تونلهای ترابری به دلیل این که جزء زیر ساختهای اساسی هر شهری محسوب میشوند و حجم بالای سرمایه گذاری و نیروهای انسانی در این زمینه هزینه شده است و از جمله اساسیترین خدمات عمومی شهری محسوب میگردند؛ دارای اهمیت استراتژی هستند؛ به گونهای که اختلال در این سیستمها موجب اختلال عمومی در عملکرد شهر میگردد. از سویی دیگر ایمن بخشی و ایجاد احساس امنیت برای کاربران از ارکان اصلی این گونه سازهها میباشد. در این بین یکی از مهمترین بحرانهای احتمالی، آتش سوزی میباشد. در صورت عدم کنترل و مدیریت صحیح هنگام بحران، پتانسیل ایجاد تلفات و خسارات زیادی محتمل میباشد. بدین جهت در این مقاله کوشش شده است تا با بررسی اجمالی از پیشینهی آتش سوزیهای به وجود آمده و سیستمهای کنترل کننده در این زمینه، به صورت جزییتر به مسئلهی سیستمهای تهویه مناسب، به عنوان مهمترین عامل تلفات، پرداخته شود.