سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شیرین فروزان – کارشناس ارشد صنایع غذایی
امیر رحیمی راد –
محمد دلیرراد –
الهام بنفشه چین –

چکیده:

از نظر استانداردهای بین المللی وجود آنتیبیوتیک درشیر به دلیل باقی ماندن در شیرخام و احتمال ایجاد عکس العمل های آلرژیک و تخریب فلور میکروبی مفیددستگاه گوارش مسمومیت کم خونی ایجاد مقاومت قابل انتقال درباکتریهای بیماری زا کاهش جذب کلسیم و بطور کلی ایجادمشکلات برای سلامتی مصرف کننده غیرقابل قبول می باشد هدف ازاین تحقیق پایش باقیمانده آنتی بیوتیک ها درشیرهای پاستوریزه استان آذربایجان غربی بود دراین بررسی نمونه های شیرپاستوریزه تولیدی کارخانجات استان جمع آوری شده و به وسیله کیت براساس دستورالعمل شرکت سازنده مورد آزمایش قرار گرفت ۲/۱۷% نمونه ها آلوده به انواع آنتی بیوتیک بودند نتایج این بررسی نشان دهنده لزوم پایش دائمی شیرپاستوریزه برای احراز سلامت شیر می باشد از سویی به دلیل اهمیت اقتصادی و مخاطرات بهداشت عمومی باقیمانده آنتی بیوتیک ها این امر اهمیت بیشتری می یابد.