سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

لیلا نوری هندی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی پترولوژی، دانشگاه بوعلی سینا، همدا
اشرف ترکیان – عضو هیت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
رضا جلیلوند – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زا

چکیده:

در جنوب غرب شهرستان قروه (استان کردستان) رخنمون بزرگی از پلوتون گرانیتی متعلق به پهنه سنندج-سیرجان وجود دارد که عمد ا تً شامل گرانودیوریت، گرانیت پورفیری و دیوریت است. مطالعه دقیق پتروگرافی این سنگها نشان میدهد مجموعهای از بلورهای پلاژیوکلاز با شکل، بافت و اندازه متفاوت وجود دارد که نمیتوانند از یک مذاب متبلور شده باشند، بلکه بنظر میرسد در ماگماهای مختلف متبلور و سپس در یک مکان تجمع یافتهاند. این حالت را میتوان با حضور انواع پلاژیوکلازهای حاوی بافتهای غیر تعادلی نظیر بافت غربالی و منطقهبندی در کنار بلورهایی که هیچ اثری از عدم تعادل را نشان نمیدهند به خوبی مشاهده کرد. با توجه به شواهد فوق و همچنین وجود آپاتیتهای سوزنی، که از تبلور و سرد شدن سریع و موضعی ماگمای مافیک داغ آمیخته با ماگمای فلسیک نسبتاً سردتر در طول اختلاط ناشی میشوند. میتوان نتیجه گرفت که مکانسیم اصلی تشکیل دهنده بافت غربالی در پلاژیوکلازها اختلاط ماگمایی میباشد.