سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صدیقه رفعتی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سارا درگاهی – عضو هیئت علمی بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محسن آروین – عضو هیئت علمی بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
سوده صدیقیان – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در سکانسلنگر جریانهای گدازهای پیروکسن آندزیتی وجود دارند که از نظر کانی شناسی دارای پلاژیوکلاز (به صورت میکروفنوکریست و میکرولیت)، کلینوپیروکسن و اورتوپیروکسن و کانیهای فرعی (اپاک و آپاتیت) میباشند. میکروفنوکریستهای پلاژیوکلاز دارای شواهد عدم تعادل نظیر بافت غربالی، منطقه بندی و حاشیههای واکنشی میباشند. این شواهد میتوانند نشانگر اختلاط ماگمایی و تغییرات فشار در حین صعود ماگما باشند.