سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای صنعت توریسم

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

محمدجواد کارگرشورکی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم

چکیده:

هویت شهرها فضایی برای رشد و توسعه انسان می باشد هویت و ایجاد هویت در شهرها از طریق نمادهای طبیعی و انسانی یکی از مباحث مهم دربرنامه ریزی شهری و شهرسازی به عنوان یکی از ضروریات توسعه پایدار مطرح می گردد رشد سریع و ناهنجار مراکز شهری افزایش جمعیت شهرها و همچنین گسترش ساخت و سازهای نامتناسب شهری زیان بیشتر بیشتر به بافت تاریخی و بی هویتی شهر و تاثیر منفی بر ساکنان شهر می شود بنابراین حفظ بافت تاریخی به عنوان هویت ونماد یک شهر ضرورت دارد در دهههای اخیر گردشگری از پاکترین و گسترده ترین صنعت خدماتی و به عنوان محور توسعه پایدارکشورها مطرح می شود شهرها به علت تجمع نهادهای مدنی و مراکز اقتصادی فرهنگی همراه با تاریخ تمدن و شرایط ویژه طبیعی نیاز بیشتر به برنامه ریزی جهت توسعه پایدار شهری را از خود نشان داده اند. باغشهر میبد با فاصله ۵۰ کیلومتری از شهر یزد و با داشتن جاذبههای تاریخی طبیعی فرهنگی بسیار به عنوان شهر نمونه گردشگری معرفی شده است