سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدکریم شفقی اصل – اردبیل، انتهای خیابان دانشگاه، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده فنی،
نقی مالوفی –

چکیده:

در این تحقیق، پاتولین در آب سیب، روش های اندازه گیری آن، راه های کاهش آلودگی آب سیب به پاتولین و باز یافت آن در سیب در خشک کردن بوسیله بخار نیتروژن و سولفات سدیم در روش HPLC بررسی شده است . نتایج بررسی ها، نشان می دهد، بالا ترین بازیافت پاتولین در آب سیب درخشک کردن ملایم با نیتروژن ۹۹ درصد و در سولفات سدیم با خشکی قوی، ۹۰ درصد می باشد . میزان بازیافت با افزایش مدت زمان و شدت خشککردن، کاهش می یابد . بررسی ها در مو رد نحوه کاهش سم پاتولین که بر ر وی کیفیت آب سیب تاثیر دارد، و یکی از معایب آن به شمار میرود، کاری مهم بوده که نیاز به تحقیقات بیشتری در این زمینه دارد.