سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نعیمه خداداد – کارشناس ارشد معماری، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
شبنم داودی – کارشناس ارشد معماری،عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

چکیده:

در این مطالعه موضوع قابل بررسی ما طراحی و نقش باز شو ها در اقلیم سرد و کوهستانی و تاثیر آنهادر مصرف بهینه انرژی بر اساس موضوع توسعه پایدار در ساختمان می باشد طراحی اصولی ساختمانها ودر ادامه بازشو ها با توجه به شرایط اقلیمی آن منطقه و استفاده صحیح از انرژی خورشیدی می تواند نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی داشته باشد بدین ترتیب موضوع توسعه پایدارریشه در بحران های زیست محیطی و نیز مصرف بی رویه انرژی های فسیلی در جهان می باشد براین اساس بحث طراحی صحیح ساختمانها و بازشو ها وکالبد شهر ها مطابق با اقلیم پیرامون خود، اندازه و جهت گیری باز شوهای ساختمان در مناطق سرد سیر از نظر انرژی حرارتی اولویت چشمگیری نسبت به ساختمانهای واقع در مناطق گرمسیری دارد و موضوع قابل بحث می باشد در این راستا با توجه به گستردگی اقلیم سرد وکوهستانی طراحی باز شوها در این اقلیم که از مصرف کنندگان عمده انرژی فسیلی به شمار می روندمی تواند بخش عمده ای از مصرف و در نتیجه کاهش آلودگی های ناشی از مصرف را تقلیل دهد هدف از ویرایش این مقاله طراحی صحیح بازشو ها در اقلیم سرد بویژه شهر تبریز در جهت مصرف بهینه انرژی و توسعه پایدار در ساختمان ها می باشد مقاله حاضر مبتنی بر جمع آوری اطلاعات میدانی با تکیه بر مشاهدات عینی و کسب اطلا عات به شیوه کتابخانه ای بهره جسته است امید است این مقاله بتواند گامی هر چند کوچک درراستای این مهم برداشته باشد.