سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسین دیبایی – دانش آموخته مکانیزاسیون کشاورزی
مهدی مهدی زاده کوزری – دانش آموخته مکانیزاسیون کشاورزی
مهدی قربانی بیرگانی – دانش آموخته مکانیزاسیون کشاورزی

چکیده:

برای رسیدن به توسعه پایدار نیاز به منابع بیشتر انرژی است که برای تامین منابع کافی انرژی دو راه حل وجود دارد اولا افزایش بازدهی انرژی دستگاههای مورد استفاده ثانیا استفاده ازمنابع جدید انرژی این امر بدون دانش و شناخت کافی از راه ها و ابزارهای کاهش مصرف انرژی میسر نخواهد بود اطلاعات مورد استفاده دراین تحقیق با پرسش از ۲۰۰ کشاورز و پیمانکار بخش کشاورزی شوشتر در مصرف میان آب بدست آمدها ست این منطقه اگرچه ممکن است نماینده تمامی مزارع زراعی کشور نباشد اما مثال مناسبی برای مشکلاتی که ممکن است ما در آینده با آن روبرو شویم باشد ضریب انرژی با مقایسه اطلاعات تجربی با اطلاعات مرجع محاسبه شد و بدست آمد. اطلاعات برای ۴ اندازه مختلف مزرعه که شامل : کوچکتر از ۲ هکتار، از ۲ تا ۱۰ هکتار، از ۱۵ تا ۵۰ هکتار و بزرگتر از ۵۰ هکتار است جمع آوری و پردازش گردید.