سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید گیتی پور – دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
هادی تره باری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
حسین وحیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

بدون شک تاکنون یکی از پیامدهای توسعه صنعتی، تخریب محیط زیست اعم از خاک ،آب و هوا بوده است و به همین جهت پالایش و تصفیه خاک ازآلودگی های مختلف وظیفه ی مهم بشر در قبال توسعه می باشد. یکی از مهمترین آلاینده های خاک به ویژه در محوطه ی پالایشگاه ها، مواد آلی فرارVOCs) می باشند. استخراج درجای بخارات خاکIn Situ Soil Vapor Extraction به عنوان ابزاری مؤثر در پاک سازی خاک های غیر اشباع آلوده باVOCsشناخته می شود. ترکیباتBTEX نیز یکی از خطرناک ترین موادVOC به شمار می روند. در این پژوهش خاک مورد مطالعه از نوع ماسه بادی ریز می باشد. همچنین با توجه به اینکه ترکیباتBTEX بخش قابل توجهی از بنرین معمولی را تشکیل می دهد لذا از بنزین به عنوان آلاینده استفاده شده است. خاک تمیز پس از آلوده شدن با بنزین با استفاده از روش استخراج بخاراتSVE) مورد پاک سازی قرار گرفته است. آزمایشات در ۳ بازه ی زمانی ۴ ساعت ، ۸ ساعت و ۱۲ ساعت و نیز در ۳ دمای متفاوت ۲ ۴۰ و ۶۰ درجه سانتیگراد انجام شده است