سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میلاد معتمدی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی رنگ
علیرضا تهرانی بقا – عضو هیئت علمی گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ ت
محمد مهدویان – عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ

چکیده:

دراین مطالعه اثر زمان غوطه وری بربازدارندگی خوردگی دو نوع ماده فعال سطحی کاتیونی – دودسیل تری متیل آمونیوم برماید DTAB و فرم دوقلوی آن با پل ارتباطی ۴ کربنه ۱۲-۴-۱۲ – روی فولاد نرم درمحیط اسیدی شامل محلول ۱مولار اسید سولفامیک بهسیوله روش طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی EIS دردمای محیط بررسی شد مشاهدات درمزانهای مختلف غوطه وری شامل ۲۰، ۸۰ ، ۱۴۰ ، ۲۴۰ و ۳۰۰ و ۳۶۰ دقیقه نشان داد که با افزایش زمان غوطه وری تا ۵ ساعت میزان پوشیدگی سطح و بازدارندگی خوردگی مواد فعال سطحی افزایش می یابد و پس از آن ثابت می ماند.